Sabtu, 13 Oktober 2012

Fasakh Tidak Adil Berpoligami

Fasakh – Tidak adil berpoligami

Joan Mary Sulaiman lwn Sulaiman Haji Musa JH 10 (1) halaman 90,
Plaintif memohon fasakh dari suaminya dengan alsan antaranya gagal memperuntukkan nafkah bulanan sebanyak RM 1,000.00 sebulan yang telah diberhentikan oleh Defendan dan juga tidak adil berpoligami. Plaintif telah memohon Defendan menyediakan rumah kelamin berasingan dengan isteri barunya setelah setahun berkahwin dan jika gagal, Plaintif tidak mahu pergi ke rumah isteri barunya sebagaimana biasa.

Mengikut hukum syarak seorang suami yang mempunyai lebih daripada seorang isteri dan ia berhajat untuk bermusafir dengan tujuan pindah tinggal di daerah yang jauh atau negeri lain maka wajib suami membawa pindah semua isterinya ke tempat tujuan tersebut. Dan jika salah seorang isterinya ditinggalkan tidak bersama hendaklah diceraikan atau dengan keizinan isteri tersebut. Undang-undang ini diperuntukkan oleh hukum syarak dengan tujuan melaksanakan keadilan di antara isterinya. Di dalam kes ini, semasa suami bernikah lagi satu hampir setahun lebih isteri pertama bersetuju tinggal di Kota Bharu disamping menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Jururawat dan setiap minggu atau akhir minggu ada dua tiga kali dalam sebulan isteri pertama datang ke rumah isteri kedua di mana tempat kediamannya bersama isteri keduanya. Tapi Mahkamah dapati dengan yakin dan jelas dengan pengakuan suaminya semasa memberi keterangan di Mahkamah ini bahawa selepas setahun lebih isteri pertama enggan datang ke rumahnya atau enggan datang ke rumah isteri kedua tinggal. Apabila keadaan ini berlaku maka ikut hukum syarak hendaklah suami menyediakan satu tempat tingggal lain yang sesuai dengan keadaan isteri pertama datang ke Kuala Lumpur atau hendaklah menyediakan tempat tinggal yang lain setelah isteri pertama ditukarkan bertugas di Kuala Lumpur.

Mahkamah dapati sejak tarikh 12.05.1991 suami telah tiada usaha mengambil tindakan untuk menyediakan rumah atau tempat tinggal isteri pertama di Kuala Lumpur untuk menjalankan tugas di KL lebih-lebih lagi tugas isteri terhadap suaminya yang mana suaminya telah menyediakan rumah kepada isteri kedua sedangkan isteri pertama pihak suaminya telah tiada membuat giliran yang adil walaupun isteri pertama berada di Kota Bharu Kelantan. Setelah jelas isteri pertama tidak bersetuju tinggal di rumah isteri kedua atau datang ke rumah isteri kedua pihak suami tidak mengambil apa-apa tindakan keadaan ini bertentangan dengan kehendak syarak.

Sebenar dan sebetulnya yang dikatakan wajib isteri-isteri datang menyerah kepada suaminya iaitu suami hendaklah menyediakan rumah tempat tinggal isteri kepada semua isterinya dan suami tinggal berasingan dengan isterinya dengan ringkas suami tinggal seorang diri tanpa isteri, apabila suami tidak adakan cara ini wajib ke atas suami mengadakan waktu giliran mengikut masa dan keadaan. Maka di dalam kes ini, suami telah membuat giliran iaitu ia tinggal di rumah isteri kedua maka adalah wajib ke atasnya membuat giliran kecuali setelah diizinkan oleh isterinya yang lain.

Tiada ulasan: