Ahad, 21 Oktober 2012

Khulu' dan Li'an

Khulu’

Talib lwn Che Sepiah JH 1 (1) halaman 84,
Plaintif telah menuntut cerai cerai dari suaminya. Oleh kerana Defendan tidak bersetuju cerai walaupun dengan tebus talak, Mahkamah memerintahkan kes ini diselesaikan dengan cara hakam. Kedua-dua pihak telah melantik hakam akan tetapi hakam tidak berjaya menyelesaikan perkara itu kerana hakam pihak kena tuntut tidak setuju cerai walaupun dengan tebus talak. Kadi telah melantik hakam bagi Defendan di bawah Seksyen 74 (4) undang-undang 1/66. Kemudiannya telah merayu kepada Jemaah Pengadilan. Rayuan Perayu ditolak dan hukuman Mahkamah dikukuhkan.

 
Li’an

Haji Ghazali lwn Asmah JH 1 (1) 80,
Di dalam kes rayuan ini, Responden telah bernikah dengan Perayu pada 07 November 1974 dan telah dicerai pada 11 Ogos 1975. Hakim telah menghukumkan Perayu menanggung nafkah anak, nafkah hamil dan perbelanjaan bersalin. Dalam rayuannya, Perayu menafikan anak itu anak sahtaraf kepadanya. Y.A Hakim Rayuan menyatakan:

1. ”Tiadak ada keterangan diberi boleh diterima oleh Mahkamah ini mengesahkan Asmah binti Adam ada mengandung pada 30.10.1974 iaitu sebelum berkahwin dengan Perayu pada 17.11.1974. Keterangan yang diberi oleh Dr. Mehra di kandungan 15 bukan mengesahkan Responden mengandung pada 30.10.1974 tetapi menerangkan bahawa Responden datang haid yang terakhir pada 30.10.1974 waktu Dr. Mehra memeriksanya itu iaitu sebelum bernikah dengan Perayu pada 17.11.1974. Pentafsiran itu disahkan oleh seorang Doktor Pakar Perbidanan iaitu Datuk Dr. Abdullah Ahmad.

2. Tidak ada bukti yang dapat diterima yang membuktikan Perayu ada membuat hubungan jenis dengan lelaki lain sebelum ianya bernikah dengan Perayu pada 17.11.1974 dan Responden hamil.

3. Tidak dapat dinafikan bahawa pernikahan Perayu dan Responden adalah sah.

4. Ada keterangan yang boleh diterima yang membuktikan bahawa Perayu dan Responden bercampur sebagai suami isteri dari satu masa ke satu masa, daripada satu rumah ke satu rumah dan dari satu hotel ke satu hotel selepas mereka berkahwin.

5. Tiada keterangan lain yang munasabah membuktikan bahawa anak yang dilahirkan oleh Responden itu hasil daripada hubungan jenis Responden dengan lelaki lain yang dilakukan sebelum berkahwin dengan Perayu bahkan Mahkamah ini berpendapat anak ini dilahirkan hasil perkahwinan mereka berdua di sebabkan anak itu lahir dalam masa tidak kurang daripada 6 bulan 2 lahzah dan tidak lebih dari masa 4 tahun mengikut perundangan Islam yang mana menjadi panduan Jawatankuasa Ulangbicara Mahkamah Syariah Negeri Sembilan.
6. Penafian anak telah tidak dibuat, dan dibuktikan di Mahkamah Kadi oleh Perayu sebelum ianya bercerai dengan Responden dan hanya dikemukakan setelah tuntutan dibuat oleg Responden dan ini menjadikan haknya itu gugur dengan sendiri kerana kelewatan. Di dalam Kitab Fathul Muin Juzu’ 4 halaman 152 yang bererti: ”Wajiblah atas si suami menafikan anak dalam kandungan isterinya itu jika ia yakin bahawa anak itu bukan anaknya dengan bersegera di hadapan Kadi dan jika ia melengahkanmembuat penafian dengan tiada apa-apa sebab maka gugurlah haknya untuk membuat penafian dan anaka adalah anaknya.”

7. Mengikut hukum Islam, anak yang dilahirkan sesudah perkahwinan adalah anak yang dilahirkan di dalam perkahwinan. Sabda Rasulullah s.a.w.: ”Anak adalah bagi hamparan (isteri) yang sah”.
8. Hamil hanya sekali sahaja mengikut ilmu sains dan benih itu menjadi anak dalam tempoh 1 hingga 44 hari.

Tiada ulasan: