Sabtu, 6 Oktober 2012

Kaedah Fiqh

Pengakuan ( Iqrar )


المرء مؤخذ باقراره
Seseorang itu dipegang berdasarkan pengakuannya.


الرضا بالشي ء رضا بما يتولد منه
Reda dengan sesuatu bererti reda dengan apa yang lahir daripadanya.

الكتاب كالخطاب
Tulisan sama dengan ucapan.

البينة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة
Keterangan adalah hujah mengenai orang lain, manakala pengakuan adalah hujah bagi pembuat pengakuan.

الاقرار حجة موجبة بنفسه
Ikrar atau pengakuan itu hujah yang mewajibkan dengan dirinya.

يضاف الفعل الى الفاعل, لا الى الامر ما لم يكن مجبرا
Sesuatu perbuatan disandarkan kepada pembuatnya, bukan kepada yang menyuruh selagi bukan paksaan.

الاشتغال بغير المقصود اعراض عن المقصود
Melakukan apa yang tidak dimaksudkan bererti berpaling daripada yang dimaksudkan Pengecualian.

وما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا اذا عينه واخطأ لم يضر
Apa-apa yang tidak disyaratkan ta’arud atau mengemukakan secara umum dan terperinci, apabila menta’yinkannya dan ternyata silap, tidak menjejaskan.

وما يشترط فيه التعين, فالخطأ فيه مبطل
Apa yang disyaratkan menentukan atau ta’yinkan, andai tersilap, membatalkan.

ما يجب التعرض له جملة و لا يشترط تعينه تفصيلا اذا عينه واخطأ ضر
Apa yang diwajibkan mengemukakan secara umum dan tidak disyaratkan menta’yinkannya atau menetapkannya secara terperinci, apabila ia menetapkannya dan silap, ia merosakkan.


Sumbangan ZRH


Tiada ulasan: