Sabtu, 6 Oktober 2012

Kaedah Fiqh

Rayuan

اذا تعارض مفسدتان روعى اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
Apabila terdapat pertentangan antara dua kemudaratan, dihindarkan lebih berat dan dilaksanakan yang lebih ringan.

أعظم المكروهين أولاهما بالترك
Yang paling besar tegahan lebih utama ditinggalkan.

اذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا
Apabila bertentangan di antara kerosakan dengan kemaslahatan, didahulukan dengan membendung kerosakan.

الشبهة لا تسقط التعزير , و تسقط الكفارة
Syubhat tidak menggugugurkan hukuman ta’zir, namun ia menggugurkan kaffarah.
Kesemua post berkaitan kaedah fiqh ini adalah sebahagian sahaja daripada kaedah fiqh yang ada di dalam hukum syarak. Ia bertujuan sebagai perkongsian sahaja.

Sumbangan ZRH

Tiada ulasan: