Sabtu, 6 Oktober 2012

Kaedah Fiqh

Perbicaraan


ما ثبت باليقين لا يرتفع الا باليقين

Apa yang ditetapkan dengan yakin tidak diangkat melainkan dengan yakin juga.

الشك لا يزحم اليقين
Syak tidak menghimpit yang yakin.

ان القديم يتغير اذا قام الدليل على خلافه
Sesungguhnya yang sedia ada semenjak lama itu akan berubah apabila terdapat dalil yang menyalahinya.

الاصل في الابضاع التحريم
Hukum asal dalam masalah sex adalah haram.

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان
Yang tetap berdasarkan bukti seperti keterangan berdasarkan kenyataan.

لا يعتبر معها وجود الحقيقة
Yang yakin didahulukan daripada zann dan zann didahulukan daripada syak. Yang zann itu pula tidak diiktibar apabila ia wujud bersama hakikat.


Sumbangan ZRH

Tiada ulasan: