Khamis, 13 September 2012

Elemen Menyediakan Pliding Yang Baik Berdasarkan Hukum Syarak Dan Beban Pembuktian

1. Kes-Kes berkaitan Pengesahan daripada Mahkamah

i. Nikah
ii. Rujuk
iii. Faraq
iv. Hibah
v. Wakaf
vi. Wasiat
vii. Pengesahan Cerai
@ Dalam suatu keadaan tertentu...kemungkinan kes harta Pesaka.
Pliding yang baik hendaklah mengandungi butir-butir yang mencukupi berdasarkan RUKUN-RUKUN ISU yang di dakwa.

Beban Pembuktian terletak kepada siapa yang mendakwa berlakunya perkara tersebut.

2. Kes Pengesahan Cerai Ta’lik.
Pliding yang baik hendaklah mengandungi butir-butir yang mencukupi berdasarkan-

i. Kewujudan lafaz ta’lik yang didakwa
ii. Pelanggaran lafaz ta’lik
iii. Memenuhi rukun talak. (dalam keadaan tertentu)
Beban Pembuktian terletak kepada siapa yang mendakwa berlakunya perkara tersebut.

"50. (1) Seseorang perempuan yang bersuami boleh, jika berhak mendapat perceraian menurut syarat-syarat surat perakuan ta’liq yang dibuat selepas berkahwin, memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan bahawa perceraian yang demikian telah berlaku.

(2) Mahkamah hendaklah memeriksa permohonan itu dan membuat suatu penyiasatan mengenai sahnya perceraian itu dan, jika berpuas hati bahawa perceraian itu adalah sah mengikut Hukum Syarak, hendaklah mengesahkan dan merekodkan perceraian itu dan menghantar satu salinan rekod itu yang diperakui kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan."

3. Kes Mutaah.
Butir-Butir dakwaan di dalam pliding hendaklah mengandungi elemen berikut-

i. perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut.
"58. Selain daripada haknya untuk memohon nafkah, seseorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon mut’ah atau pemberian saguhati kepada Mahkamah, dan Mahkamah boleh, selepas mendengar pihak-pihak itu dan apabila berpuas hati bahawa perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut, memerintahkan suami membayar sejumlah wang yang wajar dan patut mengikut Hukum Syarak."

ii. sejumlah wang yang wajar dan patut mengikut Hukum Syarak. Bagi menentukan amaun @ jumlah yang patut, prinsip-prinsip umum hukum syarak hendaklah diambilkira dan dimasukkan di dalam pliding dakwaan.
a). kesenangan suami
b). kesusahan suami
c). keturunan isteri
d) sifat isteri itu

فإن تنازعا قدرها القاضى بقدر حالهما من يساره وإعساره ونسبها وصفتها
Maksud: “Sekiranya berlaku perselisihan mengenai kadar mutaah yang patut dibayar oleh suami kepada isterinya, maka hakim hendaklah bertindak sebagai penentu kadar mutaah itu berdasarkan kriteria-kriteria berikut, kesenangan suami, kesusahan suami, keturunan isteri dan sifat isteri itu”.


Tiada ulasan: