Jumaat, 14 September 2012

Elemen Menyediakan Pliding Yang Baik Berdasarkan Hukum Syarak Dan Beban Pembuktian

8. Kes Perceraian Fasakh
53. (1) Seseorang perempuan atau lelaki, mengikut mana-mana yang berkenaan, berkahwin mengikut Hukum Syarak adalah berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh atas satu atau lebih daripada alasan-alasan yang berikut, iaitu—
(a) bahawa tempat di mana beradanya suami atau isteri telah tidak diketahui selama tempoh lebih daripada satu tahun;

Butir-Butir dakwaan di dalam pliding hendaklah mengandungi elemen berikut-
i. Rumah yang diiktiraf sebagai Rumah Kelamin selepas pernikahan.
ii. Salah satu pihak keluar dari rumah kelamin.
iii. Genap tempoh setahun. Hendaklah dinyatakan tempoh tersebut.
iv. Tidak diketahui tempat tinggal terkini.
v. Usaha mencari yang wajar telah dilaksanakan.

Beban Pembuktian terletak kepada siapa yang mendakwa berlakunya perkara tersebut.

(b) bahawa suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh tiga bulan;

Butir-Butir dakwaan di dalam pliding hendaklah mengandungi elemen berikut-
i. Kewujudan perkahwinan

ii. Suami cuai @ gagal bayar nafkah.
iii. Genap tempoh tiga (3) bulan. Hendaklah dinyatakan tempoh tersebut.
Beban Pembuktian terletak kepada siapa yang mendakwa nafkah telah diperuntukkan.

(c) bahawa suami atau isteri telah dihukum penjara selama tempoh tiga tahun atau lebih;

Butir-Butir dakwaan di dalam pliding hendaklah mengandungi elemen berikut-
i. Kewujudan perkahwinan
ii. Salah satu pihak dihukum penjara oleh Mahkamah.
iii. Tempoh hendaklah tiga (3) tahun atau lebih. Hendaklah dinyatakan tempoh tersebut.

Beban Pembuktian terletak kepada siapa yang mendakwa berlakunya perkara tersebut.

(d) bahawa suami atau isteri telah tidak menunaikan, tanpa sebab yang munasabah, kewajipan perkahwinannya (nafkah batin) selama tempoh satu tahun;

Butir-Butir dakwaan di dalam pliding hendaklah mengandungi elemen berikut-
i. Kewujudan perkahwinan.
ii. Tempoh tiada hubungan kelamin genap tempoh setahun.
iii. Tanpa alasan munasabah.

Beban Pembuktian terletak kepada siapa yang mendakwa ada berlakunya persetubuhan dan/atau tiada persetubuhan dengan sebab atau alas an yang munasabah.

(e) bahawa suami atau isteri menganiayai isteri atau suaminya iaitu, antara lain—
(i). lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh kelakuan aniaya;

Butir-Butir dakwaan di dalam pliding hendaklah mengandungi elemen berikut-

i. Perlakuan aniaya secara fizikal atau mental
Jika fizikal - Fakta tentang kejadian hendaklah diperincikan dengan betul dan dijelaskan satu persatu berkaitan tarikh, masa, tempat, bagaimana kejadian, saksi.

Jika mental hendaklah dinyatakan jenis cara yang digunakan untuk penderaan secara terperinci dan disokong keterangan Pakar.

(vi) jika suami mempunyai isteri lebih daripada seorang, dia tidak melayani isteri yang berkenaan secara adil mengikut kehendak-kehendak Hukum Syarak;

Butir-Butir dakwaan di dalam pliding hendaklah mengandungi elemen berikut-

i. Suami telah berpoligami.
ii. Ketidakadilan suami di dalam poligami berdasarkan hukum syarak.

Beban Pembuktian terletak kepada siapa yang mendakwa berlakunya perkara tersebut.

Tiada ulasan: