Selasa, 18 September 2012

Jenis Dakwaan

Dr. Abdul Karim Zaidan, Nizam Al-Qada’ Fi Syari’ah Al-Islamiyyah, hlm. 111-112 menyatakan ;
"Sesuatu dakwaan itu dikira sah apabila ia memenuhi syarat-syarat sah dakwaan dan kadangkala dakwaan itu dikira fasid walaupun wujud syarat sah dakwaan pada asalnya. Ini adalah kerana terdapat kecacatan pada beberapa dakwaan tersebut. Kadangkala dakwaan itu mungkin batal sama sekali. Apabila ditinjau sah atau tidaknya sesuatu dakwaan tersebut, maka ia terbahagi kepada empat (4) bentuk :

Pertama : Dakwaan Yang Sah (Sohihah)  Dakwaan yang memenuhi syarat-syarat sah, antaranya ;

a. Hendaklah setiap orang yang mendakwa dan yang didakwa adalah terdiri dari orang yang berakal, maka tidak sah dakwaan orang gila dan didakwa ke atasnya, demikian juga kanak-kanak yang tidak berakal.

b. Hendaklah sesuatu hak yang didakwa itu diketahui dan ia termasuk di dalam bidang kehakiman serta boleh dijatuhkan hukuman ke atasnya.

c. Hendaklah sesuatu hak yang didakwa itu di antara benda atau harta yang boleh sabit, bukan sesuatu yang mustahil pada akal dan adat.

d. Hendaklah dakwaan itu melazimkan atau mewajibkan ke atas orang yang didakwa andaikata sabit dakwaan itu. Jika sebaliknya, maka dakwaan itu tidak akan didengar oleh Hakim kerana dakwaan itu dikira tidak sah.

e. Hendaklah lafaz dakwaan itu dalam bentuk yang sah dan boleh diterima oleh pihak Hakim.

Kedua : Dakwaan Yang Rosak (Fasidah)
Dakwaan yang pada asalnya sah tetapi tidak dikira sebagai syar’ie disebabkan terdapat kecacatan pada sebahagian daripda sifat-sifat luarannya. Contohnya benda yang didakwa itu sesuatu yang ”majhul”(tidak jelas). Dalam keadaan ini, Hakim tidak menolak dakwaan itu, bahkan Hakim akan meminta supaya pihak Pendakwa memperbetulkan dakwaannya dan setelah diperbetulkan dakwaan tersebut dari sesuatu yang boleh menyebabkan dakwaan ”fasid’, maka Hakim dapat menerima dakwaan tersebut, sepertimana jikalau pihak Pendakwa telah dapat menentukan benda yang didakwa dan tidak ada apa-apa yang menyebabkan kesamaran tetapi jika dia tidak membetulkan dakwaannya yang ”fasid” itu, maka Hakim tetap akan menolak dakwaanya itu. Walaubagaimanapun, penolakan itu tidak semestinya menggugurkan hak pihak Pendakwa bagi mengemukakan dakwaannya buat kali keduanya kerana dia masih mempunyai hak untuk mengemukakan dakwaannya setelah diperbetulkan kesalahannya supaya menjadi sah dan dapat diterima oleh Hakim.

النوع الثاني - الدعوى الفاسدة وهي الدعوى الصحيحة أصلا إلا أنها غير مشروعة باعتبار بعض أوصافها الخارجية كما لو كان المدعى به مجهولا. وفي هذه الحالة لا يردها القاضي ولا يباشر سماعها وإنما يطلب من المدعي تصحيحها فإذا صححها وأزال فسادها قبلها القاضي كما لو عين المدعي المدعى به وأزال جهالته ، فإذا لم يصلح المدعي  دعواه الفاسدة ردها القاضي .

Ketiga : Dakwaan Yang Batal (Batilah)
Dakwaan yang tidak sah pada asalnya dan tidak akan membuahkan sebarang hukuman ke atasnya kerana tidak mungkin lagi dapat diperbaiki.

النوع الثالث – الدعوى الباطلة : وهي الدعوى الغير الصحيحة أصلا ولا يترتب عليها حكم لأن إصلاحا غير ممكن ، كما لو ادعى زيد أن فلانا من سكنة محلته موسر وأنا فقير معسر وأطلب الحكم لي عليه بصدقة.

Keempat : Dakwaan Hisbah
Dakwaan yang dikemukakan kepada Hakim yang bukan bertujuan untuk menuntut hak-hak yang tertentu untuk dirinya, tetapi sebaliknya dengan dakwaan itu dia menuntut dilaksanakan hak-hak Allah s.w.t.

Tiada ulasan: