Khamis, 13 September 2012

Elemen Menyediakan Pliding Yang Baik Berdasarkan Hukum Syarak Dan Beban Pembuktian

4. Kes Nafkah Isteri atau anak
Butir-Butir dakwaan di dalam pliding hendaklah mengandungi elemen berikut-
i. Keperluan kepada nafkah dan bukan kehendak.
ii. Kemampuan suami atau bapa.

Beban Pembuktian terletak kepada siapa yang mendakwa berlakunya perkara tersebut.

"62. Pada menentukan jumlah sesuatu nafkah yang hendak dibayar, Mahkamah hendaklah mengasaskan pentaksirannya terutama sekali atas kemampuan dan keperluan pihak-pihak itu, dengan mengira kadar nafkah itu berbanding dengan pendapatan orang yang terhadapnya perintah itu dibuat."

5. Kes Nafkah Iddah
Butir-Butir dakwaan di dalam pliding hendaklah mengandungi elemen berikut-

i. Tempoh Iddah. Perlu nyatakan bila mula dan habis iddah..
ii. Keperluan dan Perbelanjaan semasa iddah dan bukan kehendak..
iii. Kemampuan bekas suami.

Beban Pembuktian terletak kepada siapa yang mendakwa berlakunya perkara tersebut.Tiada ulasan: